Algemene voorwaarden


Artikel 1. Toepasselijkheid 

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bierbink zijn, met uitsluiting van andere algemene voorwaarden, deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.2 Alle rechten en aanspraken die in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Bierbink worden bedongen, gelden ook voor door Bierbink ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen; de overige bepalingen blijven in dat geval onverminderd van kracht.
1.4 Het plaatsen van een bestelling impliceert de onvoorwaardelijke acceptatie van deze voorwaarden. 

Artikel 2. Overeenkomsten en aanbiedingen

2.1 Aanbiedingen van Bierbink zijn vrijblijvend, en Bierbink behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, vooral wanneer dit op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

2.2 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door Bierbink. Bierbink heeft het recht bestellingen te weigeren of aanvullende voorwaarden te stellen. Personen onder de achttien (18) jaar worden niet geaccepteerd. 

Artikel 3. Levering 

3.1 De door Bierbink opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding geeft de klant geen recht op schadevergoeding of annulering. Enkel indien de overschrijding van de levertijd zodanig is dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat, heeft de klant het recht om te annuleren. 

Artikel 4. Prijzen en betalingen 

4.1 Prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, en eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld.
4.2 Betaling kan via diverse veilige methoden.
4.3 Ingeval van wanbetaling heeft Bierbink het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Eigendom van geleverde producten gaat pas over na volledige betaling. Het risico gaat echter over op het moment van verzending. 

Artikel 6. Herroepingsrecht en klachten

6.1¬†Je hebt het recht je bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Je hebt na annulering nogmaals 14 dagen om je product retour te sturen. Je krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van jou thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van jouw vervoerder. Indien je gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en ‚Äď indien redelijkerwijze mogelijk ‚Äď in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te verkopen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan je doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is. Om gebruik te maken van dit recht kun je contact met ons opnemen via [email protected]. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van jouw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
6.2 Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar 
[email protected]. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om jouw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via¬†https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Tevens is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op¬†http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie."

Artikel 7. Communicatie 

7.1 Bierbink is niet aansprakelijk voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel. 

Artikel 8. Overmacht 

8.1 In geval van overmacht heeft Bierbink het recht om de uitvoering van de bestelling op te schorten of de overeenkomst te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst, zonder inachtneming van enige schadevergoeding. 

Artikel 9. Diversen 

9.1 Indien een klant een adres opgeeft aan Bierbink, is Bierbink gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij een ander adres wordt opgegeven.
9.2 Afwijkingen van deze voorwaarden, al dan niet stilzwijgend door Bierbink toegestaan, laten haar recht onverlet om alsnog directe en strikte naleving te eisen.
9.3 Bierbink kan derden betrekken bij de uitvoering van bestelling(en).
9.4 Bierbink heeft het recht deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. 

Artikel 10. Toepasselijk recht 

10.1 Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.