Privacy verklaring


Laatste wijziging: 26 september 2023 

1. Inleiding 

Bierbink, een handelsnaam van A&V ict, respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Bierbink en A&V ict. 

2. Doeleinden van gegevensverwerking 

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats voor het: 

  • Bevestigen en versturen van jouw aankoop.
  • Voldoen aan wettelijke verplichtingen.¬†
  • Uitvoeren van marketingactiviteiten, indien hiervoor toestemming is gegeven.¬†
  • Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om je naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert jouw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

3. Gegevensverwerking 

Jouw gegevens worden uitsluitend binnen de Europese Unie verwerkt en worden niet verkocht aan derden. We verstrekken gegevens alleen aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

4. Jouw rechten 

Je hebt recht op inzage, correctie, overdracht en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij Bierbink. Je verzoek zal binnen vier weken worden behandeld. Indien je toestemming hebt gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, kun je deze toestemming ook te allen tijde weer intrekken. 

5. Klachten 

Klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. 

6. Wijzigingen in het privacybeleid 

Bierbink behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Controleer daarom regelmatig dit beleid voor de laatste versie. 

7. Verantwoordelijkheid 

Bierbink is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid van Bierbink te accepteren. 

8. Contact 

Voor vragen over dit privacybeleid kun je contact opnemen met: 

Bierbink
Meerstraat 35
6241 ND Bunde
E-mailadres: [email protected]
Telefoonnummer: 043 - 200 32 88

Door gebruik te maken van de diensten van Bierbink ga je akkoord met dit privacybeleid en de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in dit beleid. 

Bedankt voor het lezen van ons privacybeleid. We hopen dat je met een gerust hart kunt genieten van de biertjes in onze webshop.